Khác biệt giữa các bản “Enhanced Interior Gateway Routing Protocol”

(Tạo với bản dịch của trang “Enhanced Interior Gateway Routing Protocol”)
 
 
EIGRP thường được coi là một giao thức lai tạo vì nó cũng gửi các cập nhật trạng thái liên kết khi trạng thái liên kết thay đổi.
 
[[Thể loại:Pages with unreviewed translations]]
==Tham khảo==
{{tham khảo}}