Khác biệt giữa các bản “Túp lều bác Tom”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: trình soạn thảo mã nguồn 2017
| translator =
| image = [[Tập tin:UncleTomsCabinCover.jpg|200px|Bìa tiểu thuyết ''Túp lều bác Tom'' trong lần ấn bản đầu tiên.]]
| image_caption = ''Túp lều bác TômTom'', ấn bản tại Boston
| author = [[Harriet Beecher Stowe]]
| illustrator = [[Hammatt Billings]] (ấn bản đầu tiên)