Khác biệt giữa các bản “Gia Cát Lượng”

Không thể dùng mấy nguồn yếu như báo mạng VN ở bài này đc, đề nghị̀ dùng nguồn sách hoặc chính sử
n (Gia Cát Lượng không đạt tầm xuất sắc)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
(Không thể dùng mấy nguồn yếu như báo mạng VN ở bài này đc, đề nghị̀ dùng nguồn sách hoặc chính sử)
:''Những mong gánh vác phò vua Hán,''
:''Ngũ Trượng chưa yên mộng hải hà.''
 
=== Những sai lầm ===
Bên cạnh những nguyên nhân khách quan đã nêu, chí nguyện phục Hán của Gia Cát Lượng không thành còn bởi bốn sai lầm sau đây của chính ông:
 
* Thiếu sót của [[Long Trung đối sách]]: Cả Gia Cát Lượng và Lưu Bị đều không nhận ra hai thiếu sót của Long Trung đối sách. Thứ nhất, theo học giả thời nhà Thanh Vương Phù Chi, quan điểm "Ủng Lưu phản Tào" đã lỗi thời vì nhà Hán đã quá suy sụp trong khi Tào Tháo, và sau này là nhà Tào Ngụy, thực tế đã giải quyết được rất nhiều vấn đề về kinh tế và chính trị thời Tam Quốc, tạo ra cuộc sống ổn định cho dân chúng và vì thế giành được sự ủng hộ của họ. Và thứ hai, theo nhà sử học Trần Văn Đức, Kinh châu có liên hệ mật thiết với Dương châu (đất căn bản của Tôn Quyền) hơn là Ích châu; do đó Tôn Quyền sẽ khó chấp nhận nhường "ngôi nhà phía Tây" của mình cho người khác, trừ khi Lưu Bị chọn một người có đủ dũng khí, trung thành và khiêm tốn để trấn thủ Kinh châu. Đáng tiếc thay, người được chọn là Quan Vũ thiếu phẩm chất cuối cùng.
* Quá hiếu thắng phạt Ngụy: Nước Thục vốn rệu rã bởi hậu quả của các [[Trận Tương Dương-Phàn Thành (219)]] và [[Trận Di Lăng]], vậy mà Gia Cát Lượng không biết hoặc không quan tâm bồi dưỡng sức dân, lại còn hiếu thắng đẩy nước nhà vào năm cuộc Bắc phạt. Tuy ý chí của Lượng rất đáng khâm phục, nhưng việc thiếu sự chuẩn bị chu đáo khiến nước Thục chỉ càng sức cùng lực kiệt, bản thân Lượng ngã bệnh rồi mất trong lần thứ năm. Về sau, học trò của ông là Khương Duy sa vào lối mòn của thầy khi tiến hành Cửu phạt Trung Nguyên. Hậu quả là Thục bị chính Ngụy diệt.
* Dùng [[Mã Tắc|Mã Tốc]] không đúng cách: Mã Tốc ban đầu góp hai công lớn khi bày ý tưởng bắt rồi tha Mạnh Hoạch nhiều lần và chia rẽ nội bộ nước Ngụy khiến Tư Mã Ý bị cách chức. Điều đó khiến Gia Cát Lượng chủ quan về lời khuyên của Lưu Bị - Mã Tốc chỉ có tài trên sách vở. Quả nhiên, khi được giao trấn thủ Nhai Đình trong lần Bắc phạt thứ nhất, Tốc đã để mất nơi này bởi vốn kiến thức rập khuôn, để rồi bị Lượng xử tử theo quân pháp. Sử gia Tập Tạc Xỉ phê phán Gia Cát Lượng là người điều khiển thiên hạ mà không lượng tài tiết kiệm, trái lời răn của minh chủ, quyết đoán sai lầm, đặt người sai vị trí, giết người hữu ích.
* Vô tình khiến [[Ngụy Diên]] chết oan: Ngụy Diên là danh tướng cuối cùng của nước Thục, chỉ mắc phải khuyết điểm là quá trực tính nên không được lòng nhiều người đồng cấp. Rất nhiều kế sách hay của ông cho việc Bắc phạt không được Gia Cát Lượng dùng, khiến ông công khai tỏ thái độ bất mãn rồi bị nghi là "mưu phản". Quả nhiên, trước lúc mất, Gia Cát Lượng đã bất cẩn ra những mệnh lệnh đẩy Ngụy Diên đối đầu với Dương Nghi - viên tướng hay ra mặt chống Diên nhất. Hậu quả là triều Thục tin vào lời vu cáo của Dương Nghi, kết án tru di tam tộc Ngụy Diên.
 
Theo báo Dân Việt<ref>{{Chú thích web|url=http://danviet.vn/dong-tay-kim-co/3-sai-lam-chi-mang-cua-gia-cat-luong-khien-nha-thuc-bi-diet-vong-943441.html|title=Ba sai lầm của riêng Gia Cát Lượng khiến chí nguyện phục Hán của ông thất bại|last=|first=|date=|website=|archive-url=|archive-date=|dead-url=|access-date=}}</ref>, ba sai lầm cuối cùng đều của riêng Gia Cát Lượng. Chúng còn đều về việc dùng người và đều xảy ra sau khi Lưu Bị qua đời. Có lẽ Lưu Bị sinh thời đã thấy khả năng dùng người không tốt của Lượng nên không trọng dụng ông bằng [[Bàng Thống]] và [[Pháp Chính]]. Nói tóm lại, Gia Cát Lượng là một mưu sĩ giỏi, nhưng không đến mức xuất sắc.
 
== Gia đình ==
* Tổ tiên: [[Gia Cát Phong]] (諸葛豐), làm quan dưới thời [[Hán Nguyên Đế]].