Mở trình đơn chính

Các thay đổi

 
==Liên kết ngoài==
{{wikisource|Luật bóng đá 11 người}}
* [http://www.ubtdtt.gov.vn/Modules/Doc_Download.aspx?DocID=101 Toàn văn '''Luật bóng đá Việt Nam''']
* [http://www.fifa.com/en/laws/menu.htm The current Laws of the Game (FIFA)]