Khác biệt giữa các bản “Quốc lộ 21”

không có tóm lược sửa đổi
 
Quốc lộ 21 đi qua các huyện, thị và thành phố sau:
[[Đường Hồ Chí Minh]] (Ngã ba Làng Sỏi) - [[Chi Nê]] ([[Lạc Thủy]]) - [[Kim Bảng]] - [[Phủ Lý]] - [[Thanh Liêm]] - [[Bình Mỹ, Bình Lục|Bình Mỹ]] ([[Bình Lục]]) - [[Mỹ Lộc (thị trấn)|Mỹ Lộc]] ([[Mỹ Lộc]]) - [[thành phố Nam Định]] -[[ Nam Trực]] - [[Cổ Lễ]] ([[Trực Ninh]]) - [[Xuân Trường]] - [[Yên Định, Hải Hậu|Yên Định]] ([[Hải Hậu]]) - [[Cồn, Hải Hậu|Cồn]] ([[Hải Hậu]]) - [[Thịnh Long, Hải Hậu|Thịnh Long]] ([[Hải Hậu]]).
 
Đoạn quốc lộ 21 cũ hiện là [[đường Hồ Chí Minh]] đi qua các huyện, thị trấn sau: