Khác biệt giữa các bản “Quận San Bernardino, California”

n
không có tóm lược sửa đổi
n
|native-name=San Bernardino County|county = San Bernardino County |
state = California |
seal = CountySeal150.png |
flag = SanBernardinoCountyflag.png|
map = San_bernardino_County.png |
67.106

lần sửa đổi