Khác biệt giữa các bản “Giải Abel”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
| description = Những công trình khoa học lớn trong [[toán học]]
| presenter = [[Vua Na Uy]]
| country = [[Na Uy]]{{NOR}}
| year = 2003
| website = [http://www.abelprize.no/ abelprize.no]