Khác biệt giữa các bản “Web chìm”

không có tóm lược sửa đổi
(Gghj)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Nội dung==
Nói chung, nội dung trên deep web (bao gồm cả [[dark web]]) chứa đựng các nội dung sau:<ref>[https://www.truthfinder.com/infomania/technology/deep-web-search/ What's Hiding In The Dark Web? - TruthFinder.com]</ref>
*Bán vũ khí không có giấy phép
*Hình ảnh khiêu dâm trẻ em
Người dùng vô danh