Khác biệt giữa các bản “Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
== Gia đình ==
=== Hậu phi ===
*[[Phùng phế hậu (Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế)|Phùng phế hậu]] (馮清), chất nữ của Phùng thái hậu
*[[Phùng hoàng hậu (Bắc Ngụy Hiếu Văn Đế)|Phùng hoàng hậu]] (馮潤), chị của Phùng Thanh
* chiêu nghi Phùng thị, em gái Phùng Nhuận
* quý nhân Cao Chiếu Dung (高照容), sau được truy tôn Hoàng hậu
Người dùng vô danh