Khác biệt giữa các bản “Đạt-lai Lạt-ma”

pinyin
(pinyin)
 
== Tên gọi và lịch sử ==
Đạt-lại Lạt-ma là [[phiên âm Hán Việt]] từ chữ Hán 達賴喇嘛 (Pinyin Dá lài lǎ ma). Trên thực tế, sách báo tiếng Việt sử dụng thường xuyên Đạt Lai Lạt Ma. "Đạt-lại" có gốc từ [[tiếng Mông Cổ]] nghĩa là "biển cả" còn "Lạt-ma" là từ [[tiếng Tây Tạng]] được dịch từ [[tiếng Phạn]] ''guru'' गुरू là từ xưng hô dành cho các vị Đạo sư. "Đạt-lại Lạt-ma" có nghĩa là "Đạo sư với trí tuệ như biển cả". Trong lối dùng hàng ngày nhiều người còn dùng '''Phật sống''' để chỉ Đạt-lại Lạt-ma.
 
Theo truyền thống của người Tây Tạng, Đạt-lại Lạt-ma là hiện thân lòng từ của chư Phật và Bồ Tát, người chọn con đường tái sinh trở lại kiếp người để cứu giúp chúng sanh. Danh hiệu Đạt-lại Lạt-ma cũng được hiểu là Hộ Tín, "Người bảo vệ đức tin", Huệ Hải, "Biển lớn của trí tuệ", Pháp vương, "Vua của Chánh Pháp", Như ý châu, "Viên bảo châu như ý"...