Khác biệt giữa các bản “Đội tuyển bóng đá quốc gia Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất”

 
{{nat fs g start|background=#0202FF|color=white}}
{{nat fs g player|no=17|pos=GK|name=[[Khalid Eisa]] ''([[Đội trưởng (bóng đá)|Đội trưởng])''|age={{birth date and age|1989|9|15|df=y}}|caps=2122|goals=0|club=[[Al Ain FC|Al Ain]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Adel Al-Hosani]]|age={{birth date and age|1989|8|23|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Sharjah FC|Sharjah]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=GK|name=[[Fahad Al-Dhanhani]]|age={{birth date and age|1991|9|3|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Baniyas Club|Baniyas]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs break|background=#0202FF}}
{{nat fs g player|no=18|pos=DF|name=[[Al Hassan Saleh]]|age={{birth date and age|1991|6|25|df=y}}|caps=5|goals=0|club=[[Sharjah FC|Sharjah]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Abdullah Ghanem]]|age={{birth date and age|1995|5|21|df=y}}|caps=5|goals=0|club=[[Sharjah FC|Sharjah]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Shahin Abdulrahman]]|age={{birth date and age|1992|11|16|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Sharjah FC|Sharjah]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=DF|name=[[Hassan Al-Moharrami]]|age={{birth date and age|1996|6|6|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Baniyas Club|Baniyas]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs break|background=#0202FF}}
{{nat fs g player|no=2|pos=MF|name=[[Ali Salmeen]]|age={{birth date and age|1995|2|4|df=y}}|caps=8|goals=1|club=[[Al-Wasl F.C.|Al Wasl]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=9|pos=MF|name=[[Bandar Al-Ahbabi]]|age={{birth date and age|1990|7|9|df=y}}|caps=0|goals=01|club=[[Al Ain FC|Al Ain]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=13|pos=MF|name=[[Khamis Esmaeel]]|age={{birth date and age|1989|8|16|df=y}}|caps=12|goals=1|club=[[Al-Wasl F.C.|Al Wasl]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=20|pos=MF|name=[[Saif Rashid]]|age={{birth date and age|1994|1|25|df=y}}|caps=2|goals=1|club=[[Sharjah FC|Sharjah]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Salem Rashid Obaid|Salem Rashid]]|age={{birth date and age|1993|12|21|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al Jazira Club|Al Jazira]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Ahmed Barman]]|age={{birth date and age|1994|2|5|df=y}}|caps=4|goals=0|club=[[Al Ain FC|Al Ain]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=MF|name=[[Mansor Abbas]]|age={{birth date and age|1991|3|18|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al-Ittihad Kalba SC|Kalba]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs break|background=#0202FF}}
{{nat fs g player|no=7|pos=FW|name=[[Ali Mabkhout]] ''([[Đội trưởng (bóng đá)|Đội trưởng]])''|age={{birth date and age|1990|10|5|df=y}}|caps=65|goals=4849|club=[[Al Jazira Club|Al Jazira]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=14|pos=FW|name=[[Rayan Yaslam]]|age={{birth date and age|1994|11|23|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Al Ain FC|Al Ain]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=21|pos=FW|name=[[Khalfan Mubarak]]|age={{birth date and age|1995|5|9|df=y}}|caps=12|goals=1|club=[[Al Jazira Club|Al Jazira]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Salem Saleh]]|age={{birth date and age|1991|1|14|df=y}}|caps=12|goals=5|club=[[Al-Nasr Dubai SC|Al Nasr]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=FW|name=[[Suhail Al-Noubi]]|age={{birth date and age|1996|1|9|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Baniyas Club|Baniyas]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs g player|no=|pos=MFFW|name=[[Mohammed Khalvan]]|age={{birth date and age|1992|12|29|df=y}}|caps=0|goals=0|club=[[Fujairah Club|Fujairah]]|clubnat=UAE}}
{{nat fs end|background=#0202FF}}
 
Người dùng vô danh