Khác biệt giữa các bản “Tam Sơn, Từ Sơn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
#[[Nguyễn Úc]], Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1487
#[[Ngô Thẩm]], [[Bảng nhãn]] năm 1493
#[[Nguyễn Khiết Tú]], Nhị giáp tiến sĩ ([[Hoàng giáp]]) năm 1496
#Nguyễn Hy Tái, Nhị giáp tiến sĩ (Hoàng giáp) năm 1511
#Nguyễn Tự Cường, Nhị giáp tiến sĩ (Hoàng giáp) năm 1514