Khác biệt giữa các bản “Tam Sơn, Từ Sơn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
#[[Nguyễn Tự Cường]], Nhị giáp tiến sĩ (Hoàng giáp) năm 1514
#[[Ngô Miễn Thiệu]], [[Trạng nguyên]] năm 1518
#[[Nguyễn Hòa Trung]], Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1518
#Nguyễn Tảo, Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1518
#Ngô Diễn, Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1550