Khác biệt giữa các bản “Tam Sơn, Từ Sơn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
#[[Ngô Sách Dụ]], Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1664
#[[Ngô Sách Tuân]], Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1676
#[[Ngô Sách Tố]], [[Thám hoa]] năm 1721
#Nguyễn Thiện Kế, [[Phó bảng]] năm 1898