Khác biệt giữa các bản “Tam Sơn, Từ Sơn”

Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
#[[Ngô Sách Tuân]], Tam giáp Đồng tiến sĩ năm 1676
#[[Ngô Sách Tố]], [[Thám hoa]] năm 1721
#[[Nguyễn Thiện Kế]], [[Phó bảng]] năm 1898
 
== Tham khảo ==