Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Kiến Xương”

Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Ngày [[13 tháng 12]] năm [[2007]], chuyển 2 xã Vũ Lạc và Vũ Đông về [[Thái Bình (thành phố)|thành phố Thái Bình]] quản lý.
 
Dự kiến đến năm 2020, huyện sẽ thành lập thêm thị trấn Vũ Quý (trên cơ sở xã Vũ Quý).
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh