Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Sóng tải”

Trang mới: “Trong lãnh vực viễn thông, '''sóng tải''' hay '''sóng mang''' là một dạng sóng waveform (thường là sóng hình sin) được […”
(Trang mới: “Trong lãnh vực viễn thông, '''sóng tải''' hay '''sóng mang''' là một dạng sóng waveform (thường là sóng hình sin) được […”)
(Không có sự khác biệt)