Khác biệt giữa bản sửa đổi của “SIGTRAN”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
SIGTRAN đề cập đến một ngăn xếp giao thức để vận chuyển các giao thức báo hiệu ([[SS7]] / C7) của mạng chuyển mạch ([[SCN]]) (có ứng dụng cổ điển là điện thoại công cộng, theo kiểu cổ điển) qua mạng IP. SIGTRAN là sự phát triển của SS7, định nghĩa các bộ điều hợp và khả năng vận chuyển cơ bản trong đó SS7 và các giao thức gói được trộn lẫn để cung cấp cho người dùng những công nghệ tốt nhất. Các ứng dụng SIGTRAN bao gồm: Internet bằng cách quay số, điện thoại IP được kết nối với PSTN và các dịch vụ khác.
 
=== Scheme ===
 
{| class="wikitable" border="1" width=700px
|- title="SS7 protocols"
! rowspan="2" style="text-align: center" | <br>[[Hệ thống báo hiệu No. 7|SS7]] protocols
! colspan="12"| &nbsp;&nbsp;
! colspan="2" height=50px | [[Transaction Capabilities Application Part|TCAP]]
! colspan="6" | &nbsp;&nbsp;
|- title="SS7 protocols"
! colspan="2" height=50px | [[V5 interface|V5.2]]
|
! colspan="2" | [[Message Transfer Part#MTP2|MTP3]]
|
! colspan="2" | [[Message Transfer Part#MTP3|MTP3]]
|
! colspan="2" | [[ISDN User Part|ISUP]]
| &nbsp;&nbsp;
! colspan="2" | [[Signalling Connection Control Part|SCCP]]
| &nbsp;&nbsp;
! colspan="2" | [[DSS1]]
| &nbsp;&nbsp;
! colspan="2" | [[Transaction Capabilities Application Part|TCAP]]
|- title="SIGTRAN protocols"
! height=50px | SIGTRAN
! colspan="2" style="background:#d8ec9b;" | [[V5UA]]
| &nbsp;&nbsp;
! colspan="2" style="background:#d8ec9b;" | [[M2UA]]
| &nbsp;&nbsp;
! colspan="2" style="background:#d8ec9b;" | [[M2PA]]
| &nbsp;&nbsp;
! colspan="5" style="background:#d8ec9b;" | [[M3UA]]
| &nbsp;&nbsp;
! colspan="2" style="background:#d8ec9b;" | [[ISDN User Adaptation|IUA]]
| &nbsp;&nbsp;
! colspan="2" style="background:#d8ec9b;" | [[SCCP User Adaptation|SUA]]
|}
 
== Tham khảo ==
Người dùng vô danh