Khác biệt giữa các bản “Rosé (ca sĩ Philippines)”

không có tóm lược sửa đổi
|[[Yu Ri]]
|Lee Yu Rie
|{{birth date and age|19971999|4|1}}
|{{KOR}}
|-
|[[Mei Vle]]
|Mei Maya Rosse-Vle
|{{birth date and age|19992000|1|19}}
|{{MYA}}
|-
|[[Kaitlyn]]
|Khương Thụy Vân
|{{birth date and age|20002001|7|5}}
|{{CHN}}
|-
|Masokia
|Kia Masaokia
|{{birth date and age|20032002|113|10}}
|{{IND}}
|-
|Min Jue
|Kim Min Jyu
|{{birth date and age|2003|128|5}}
|{{KOR}}
|-
|Joye
|Yoye Jocelyn Lassha
|{{birth date and age|20042005|3|13}}
|{{THA}}
|-
|Anny
|Anny Wing
|{{birth date and age|20042006|62|1}}
|{{SIN}}
|-
|Jang Yu
|Trương Lý Anh
|2{{birth date and age|20052006|15|36}}
|{{HKG}}
|}
Người dùng vô danh