Khác biệt giữa các bản “Dân chủ Athena”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
11. Nền dân chủ không chấp nhận nhiệm kì suốt đời.
 
== Phê bình: ==
Bất kể tính mới lạ hay tầm quan trọng của nền dân chủ cổ điển Athens, các nhà phê bình không có thiện cảm với nó.