Khác biệt giữa các bản “Nghiêm”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Nghiêm Hoản|Nghiêm Viện]] - Trạng nguyên đời [[Lê Thánh Tông]].
* [[Nghiêm Quang]] - phó sứ Thanh hình hiến sát sứ ty các xứ Yên Bang thời Lê Thánh Tông.
* [[Nghiêm Lâm]] - Thái thường tự khanh, làm quan dưới triều Lê Hiến Tông
* Nghiêm Bá Ký ? - 1530. Là văn thần đời Lê Chiêu Tông (黎昭宗; 1506 – 1526). Ông là người có tài đức, từng giữ chức vụ cao trong triều, tước Bình Minh Bá.
* [[Nghiêm Chưởng Châu]] - Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội.