Khác biệt giữa các bản “Nghiêm”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
* [[Nghiêm Chưởng Châu]] - Phó Chủ tịch thành phố Hà Nội.
* [[Nghiêm Xuân Yêm]] - Tổng Thư ký Đảng Dân chủ Việt Nam, Ủy viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Đại biểu Quốc hội.
* PGS.TS [[Nghiêm Đình Vỳ]] sinh ngày 7.12.1947, tại huyện Yên Phong, Bắc Ninh- hiệu trưởng ĐH Sư phạm Hà Nội.
* Nghiêm Phú Cường - Ủy viên Ủy ban kiểm tra trung ương Đảng cộng sản Việt Nam khóa XII