Khác biệt giữa các bản “Oxy điflorua”

(cân bằng phương trình chế tạo OF2)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
==Tham khảo==
[[https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Oxygen_difluoride {{Thư viện y học quốc gia Hoa Kỳ -NIH}}]]
 
{{sơ khai hóa học}}
Người dùng vô danh