Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| vùng =
| tỉnh = [[Bà Rịa - Vũng Tàu]]
| thịthành phố = [[Bà Rịa]]
| thành lập = 20051994<ref>83/2005/NĐ-CP</ref>
| trụ sở UBND =
| mã hành chính = 26551<ref name=MS/>