Khác biệt giữa các bản “Quark duyên”

không có tóm lược sửa đổi
}}
'''Quark duyên''' thuộc gia đình [[fermion]], nhóm [[quark]], thế hệ thứ hai. Lý thuyết của hạt được đưa ra vào năm 1970 bởi [[Sheldon Glashow]], [[John Iliopoulos]], [[Luciano Maiani]], và được thực nghiệm vào 1974 bời [[Samuel C.C. Ting]] và [[Burton Richter]].
== [[Hadron]] chứa Quark duyên ==
{{Xem thêm|Meson|Baryon}}
Một số Hadron chứa quark duyên trong thành phần:
* Các [[D meson]] gồm quark duyên (hoặc phản quark duyênƯ và một [[Quark lên]] hoặc [[Quark xuống]].<ref>[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Particles/dmeson.html D Meson] </ref>
== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}