Khác biệt giữa các bản “Quark duyên”

Một số Hadron chứa quark duyên trong thành phần:
* Các [[D meson]] gồm quark duyên (hoặc phản quark duyênƯ và một [[Quark lên]] hoặc [[Quark xuống]].<ref>[http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/Particles/dmeson.html D Meson] </ref>
* D meson lạ chứa quark duyên và [[quark lạ]]
* Có nhiều trạng thái charmonium, ví dụ như hạt {{SubatomicParticle|J/Psi}}. Chúng bao gồm một quark duyên và phản quark duyên.
* Các Baryon duyên được đặt tên tương tự {{SubatomicParticle|Charmed Lambda+}}
 
== Tham khảo ==
{{Tham khảo}}