Khác biệt giữa các bản “Chiến dịch Reinhard”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| participants = {{flagcountry|Nazi Germany}}
| organizations = ''[[Schutzstaffel]]'', [[Ordnungspolizei#Police Battalions|Orpo Battalions]], ''[[Sicherheitsdienst]]'', [[Trawnikis]]
| camp = [[BełżecTrại hủy exterminationdiệt campBelzec|Bełżec]] <br> [[SobibórTrại exterminationhủy campdiệt Sobibór|Sobibór]] <br> [[TreblinkaTrại exterminationhủy campdiệt Treblinka|Treblinka]]<br>
'''Additional''':<br>
[[ChełmnoTrại exterminationhủy campdiệt Chełmno|Chełmno]] <br> [[MajdanekTrại concentrationhủy campdiệt Majdanek|Majdanek]] <br> [[Auschwitz II]]
| ghetto = Châu âu, và [[Jewish ghettos in German-occupied Poland]] kể cả [[Białystok Ghetto|Białystok]], [[Częstochowa Ghetto|Częstochowa]], [[Kraków Ghetto|Kraków]], [[Lublin Ghetto|Lublin]], [[Łódź Ghetto|Łódź]], [[Warsaw Ghetto|Warsaw]] và những người khác
| victims = Khoảng 2 triệu người Do Thái