Mở trình đơn chính

Các thay đổi

→‎Gia quyến: Được 8 con thôi
# [[Nữ Anh]].
# [[Đan Chu]].
# Còn 9 người con nữa, nhưng không rõ danh tính.
* Đan Trung
* Đan Nam