Khác biệt giữa các bản “Kỳ Phú, Nho Quan”

*Diện tích: 44,58 km²
*Dân số: 4753 người
*Mật độ dân số: 107 người/km²
Địa giới hành chính, xã này nằm giáp các xã:
*Phía đông giáp xã [[Văn Phú, Nho Quan|Văn Phú]], [[Phú Lộc, Nho Quan|Phú Lộc]] đều thuộc [[Nho Quan]]