Khác biệt giữa các bản “Phú Long, Nho Quan”

*Diện tích: 30,17 km²
*Dân số: 5449 người
*Mật độ dân số: 181 người/km²
Địa giới hành chính, xã này nằm giáp các xã:
*Phía đông giáp các xã [[Quỳnh Lưu, Nho Quan|Quỳnh Lưu]] và [[Quảng Lạc, Nho Quan|Quảng Lạc]], [[Nho Quan]]