Khác biệt giữa các bản “Kỳ Phú, Nho Quan”

*Dân số: 4753 người
*Mật độ dân số: 107 người/km²
Đây là một trong 10 xã có mật độ dân cư thấp nhất [[Ninh Bình]], theo thứ tự tăng dần gồm: [[Cúc Phương]], Kỳ Phú, Quang Sơn, Phú Long, Ninh Hải, Đông Sơn, Sơn Lai, Yên Đồng, Gia Hòa và Gia Sinh.
 
Địa giới hành chính, xã này nằm giáp các xã:
*Phía đông giáp xã [[Văn Phú, Nho Quan|Văn Phú]], [[Phú Lộc, Nho Quan|Phú Lộc]] đều thuộc [[Nho Quan]]