Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| Tên bản địa 1 = {{native name|fi|Suomen tasavalta}}
| Tên bản địa 2 = {{native name|sv|Republiken Finland}}
| Tên bản địa 3= {{native name |engen|English}} |
Tên thường = Phần Lan |
Lá cờ = Flag of Finland.svg |
Người dùng vô danh