Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
→‎Công giáo: Công giáo gọi là Maria
| Là mẹ [[Thiên Chúa]]: Vì tin rằng [[Giê-su|Giêsu]] vừa là Thiên Chúa, vừa là con người, nên mẹ của Người cũng là mẹ của Chúa || Mẹ của [[tiên tri]] Giêsu: Vì không tin Giêsu là Thiên Chúa làm người, mà chỉ là một nhà tiên tri mà thôi
|-
| Trọn đời đồng trinh: Giuse là hôn phu, nhưng MaryMaria vẫn đồng trinh trọn đời || Trọn đời đồng trinh: Sau khi sinh hạ tiên tri Giesu sống suốt đời đồng trinh
|-
| Người nữ được nhiều ơn phúc nhất vì cưu mang Giêsu || Người nữ được nhiều ơn phúc nhất vì cưu mang Giêsu