Khác biệt giữa các bản “Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam”

Tran Duc
(Tran Duc)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
===Các Công ty TNHH, cổ phần do VNPT sở hữu dưới 50% vốn điều lệ===
* Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam - (VINAOFC) Tran Duc
*
* Công ty Cổ phần AVIO Việt Nam - (AVIO)
* Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông - (SACOM)
Người dùng vô danh