Khác biệt giữa các bản “Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam”

không có tóm lược sửa đổi
(Tran Duc sinh nam 22/05/1990)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
===Các đơn vị thành viên do VNPT sở hữu 100% vốn điều lệ===
* Tổng công ty dịch vụ viễn thông (VNPT-Vinaphone)
* Tổng công ty hạ tầng mạng (VNPT-Net)
* Tổng công ty truyền thông (VNPT-Media)
 
===Các Công ty TNHH, cổ phần do VNPT sở hữu dưới 50% vốn điều lệ===
* Công ty Cổ phần Cáp quang Việt Nam - (VINAOFC) Tran Duc
*
* Công ty Cổ phần AVIO Việt Nam - (AVIO)
* Công ty Cổ phần Cáp và Vật liệu Viễn thông - (SACOM)
 
===Các Công ty xây lắp, thương mại, bưu chính viễn thông===
* Công ty Cổ phần Niên giám Điện thoại và Trang vàng 1 Tran Duc sn 22/05/1990
* Công ty Cổ phần Niên giám Điện thoại và Trang vàng 2 Tran Duc
* Công ty truyền thông H.D.G Việt Nam (ADSL VNPT)
* Công ty Cổ phần Phát triển Công trình Viễn thông - TELCOM