Khác biệt giữa các bản “Lương (họ)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
| [[Tướng nhà Đinh#Danh sách|Lương Tuấn]] || Thế kỷ X || Tướng giúp [[Đinh Điền]] xây dựng căn cứ, giúp [[Đinh Bộ Lĩnh]] dẹp tan [[loạn 12 sứ quân]].
|-
| [[Lương Thế Sung]]
|Thế kỷ XI
|Người Tuyên Quang làm Toát Thông Vương kiêm phụ đạo ở triều Lý