Khác biệt giữa các bản “Lương (họ)”

không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
|Người Tuyên Quang làm Toát Thông Vương kiêm phụ đạo ở triều Lý
|-
| [[Lương Nhậm Văn]]
|Thế kỷ XI
| Làm quan thời Thái tổ [[Lý Công Uẩn]] và thăng Thái sư thời [[Lý Thái Tông]] (1028-1054)