Mở trình đơn chính

Các thay đổi

không có tóm lược sửa đổi
| Giữ chức Ngoại lang thời [[Lý Thái Tông]]
|-
| [[Lương Uất]]
| Thế kỷ XIII
| Trấn thủ châu Lạng Giang vào tháng 8 năm Nhâm Ngọ (Thiệu Bảo thứ 4, 1282) đã có công cấp báo tình hình quân Nguyên về triều