Khác biệt giữa các bản “Lương (họ)”

Vui lòng đừng sửa các nhân vật không đủ nổi bật như thế. Đã lùi lại sửa đổi của Nguyễn An Khang (thảo luận)
(Vui lòng đừng sửa các nhân vật không đủ nổi bật như thế. Đã lùi lại sửa đổi của Nguyễn An Khang (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
(Vui lòng đừng sửa các nhân vật không đủ nổi bật như thế. Đã lùi lại sửa đổi của Nguyễn An Khang (thảo luận))
Thẻ: Lùi sửa
| [[Lương Thế Siêu]] || || Tổng giám đốc [[Air Vietnam]] từ 1968 đến 1970
|-
| [[Lương Thị Thanh Bình]] || || Phu nhân Đại tướng Hoàng Văn Thái
|-
| [[Lương Cường]] || 1957-... || [[Ban Bí thư Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam|Ban BTTW ĐCSVN]], [[Thượng tướng]], [[Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam|TC Chính trị QĐNDVN]]