Khác biệt giữa các bản “Tiếng Nhật Trung thế”

không có tóm lược sửa đổi
(Trang mới: “{{short description|form of Japanese spoken from the 12th century through the 16th century}} {{Expand Japanese|otherarticle=中世日本語|topic=hist|date=Januar…”)
Thẻ: Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
 
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
{{Expand Japanese|otherarticle=中世日本語|topic=hist|date=January 2019}}
{{Infobox language
|name=LateTiếng MiddleNhật JapaneseTrung Thế
|nativename=中世日本語
|region=[[JapanNhật Bản]]
|era=Phát triển tiếp thành [[Tiếng Nhật cận đại]] vào thế kỷ 17
|era=Evolved into [[Early Modern Japanese]] in the 17th century
|familycolor=Altaic
|fam1=[[JaponicNgữ languageshệ Nhật Bản|JaponicNgữ hệ Nhật Bản]]
|fam2=[[JapaneseTiếng languageNhật Bản|JapaneseTiếng Nhật]]
|ancestor=[[OldTiếng JapaneseNhật Thượng đại]]
|ancestor2=[[EarlyTiếng MiddleNhật JapaneseTrung cổ]]
|script=[[Hiragana]], [[Katakana]], and [[Chinese charactersKanji|HanChữ Hán]]
|isoexception=historical
|glotto=none