Khác biệt giữa các bản “El Al”

|Bắc Mỹ, London
|4X-ELA ([[Tel Aviv]]), 4X-ELB ([[Haifa]]), 4X-ELC ([[Beersheba|Be'er Sheva]]), 4X-ELD ([[Jerusalem]])
|-
|[[Boeing 767#767-300ER|Boeing 767-300ER]]
|4
|234 (24C/210Y)
|Châu Âu, Viễn Đông, Bắc Mỹ
|4X-EAJ, 4X-EAL, 4X-EAM, 4X-EAN
|-
|[[Boeing 777#777-200ER|Boeing 777-200ER]]
|-
|[[Boeing 787 Dreamliner|Boeing 787-9]]
|79
|282 (32C/28Y+/222Y)
|Bắc Mỹ, Viễn Đông, London
|4X-EDA, 4X-EDB, 4X-EDC, 4X-EDD, 4X-EDE, 4X-EDF, 4X-EDH, 4X-EDI, 4X-EDJ
|}
 
Người dùng vô danh