Khác biệt giữa các bản “Kế hoạch Navarre”

không có tóm lược sửa đổi
{{Db-c10|{{chú thích sách|title=Lịch sử 9|publisher=Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam|page=119|edition=lần thứ 13}}}}
{{wikify}}
{{unreferenced}}
'''Kế hoạch Navarre''' là kế hoạch quân sự do Tổng chỉ huy quân đội Liên hiệp Pháp ở Đông Dương đua ra nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, với hi vọng trong 18 tháng " kết thúc chiến tranh trong danh dự".
==Nội dung==
Ngày 7- tháng 5- năm 1953, Tướng [[Henri Navarre|Navarre]] được cử làm Tổng chỉ huy quân đội Liên hiệp Pháp ở Đông Dương, vạch ra kế hoạch quân sự nhằm xoay chuyển cục diện chiến tranh Đông Dương, với hi vọng trong 18 tháng " kết thúc chiến tranh trong danh dự".
 
Kế hoạch Navarre được thực hiện theo hai bước:
# Trong thu-đông 1953 và xuân 1954, giữ thế phòng ngự chiến lược trên chiến trường miền Bắc, thực hiện tiến công chiến lược để " bình định" miền Trung và miền Nam Đông Dương, giành lấy nguồn nhân lực, vật lực; xóa vùng tự do Liên khu V, đồng thời ra sức mở rộng ngụy quân, tập trung binh lực, xây dựng quân đội cơ động chiến lược mạnh.
# Từ thu-đông 1954, chuyển lực lượng ra chiến trường miền Bắc Bộ, thực hiện tiến công chiến lược, giành thắng lợi quân sự quyết định, buộc ta phải đàm phán với những điều kiện có lợi cho chúng nhằm " kết thúc chiến tranh".
 
==Chuẩn bị==
==Tham khảo==
{{Tham khảo|2}}
 
==Liên kết ngoài==
*[http://antg.cand.com.vn/Tu-lieu-antg/Tuong-Henri-Navarre-va-ke-hoach-bi-pha-san-308331/ Tướng Henri Navarre và kế hoạch bị phá sản]
 
{{sơ khai}}
Người dùng vô danh