Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Đang viết”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
<includeonly>{{mbox
{{Hộp thông báo
| typename = phátUnder triểnconstruction
| type = notice
| text = '''Bài này hay đoạn này hiện đang được phát triển.''' Có thể bài viết này chưa hoàn thiện hoặc thông tin trong bài chưa hoàn chỉnh.<span style="font-size: 88%"><br />Bạn có thể đóng góp để bài hoàn thiện hơn. Nếu trang này <span class="plainlinks">[{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=history}}</span> chưa được chỉnh sửa trong vòng 3 ngày hoặc hơn], hãy gỡ bản mẫu này xuống.<br />{{Người sửa cuối}}</span>
| image = {{#if:{{{altimage|}}}|{{{altimage|}}}|[[File:Ambox warning blue construction.svg|50x40px|link=|page is in the middle of an expansion or major revamping]]}}
}}<includeonly>__NOINDEX__{{{category|{{#switch:{{NAMESPACE}}
| text = {{#if:{{{section|}}}|Đề mục này|{{#switch:{{NAMESPACE}}
| Thảo luận = [[Help:Talk page|talk page]] {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
| Thể loại = [[Wikipedia:Thể loại|Trang thể loại này]] {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
| Trợ giúp = [[Trợ giúp:Mục lục|Trang trợ giúp này]] {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
| Chủ đề = [[Wikipedia:Chủ đề|Chủ đề này]] {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
| Bản mẫu = [[Wikipedia:Bản mẫu thông báo|Trang bản mẫu]] {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
| Thành viên = [[Wikipedia:Trang cá nhân|Trang thành viên này]] {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
| Thảo luận Thành viên = [[Wikipedia:Trang cá nhân|Trang thảo luận thành viên này]] {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
| Wikipedia = [[Wikipedia:Không gian dự án|Trang dự án]] {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
| Thảo luận Wikipedia = [[Wikipedia:Không gian dự án|Trang thảo luận dự án]] {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
| Bài viết {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
}}}} '''hiện đang trong quá trình mở rộng hoặc phát triển bài viết{{#if:{{{notready|}}}
|, và chưa sẵn sàng để sử dụng
}}.''' Bạn cũng có thể giúp đỡ xây dựng bài viết này bằng cách phụ giúp sửa đổi nó. {{#if:{{{placedby|}}}
|Bản mẫu này được thêm vào bởi {{#ifeq:{{lcfirst:{{{placedby}}}}}|{{ucfirst:{{{placedby}}}}}
|<!--{{{placedby}}} does not start with a letter - so is probably a signature-->{{{placedby}}}
|{{user|{{{placedby}}}}}
}}.
}} Nếu {{#if:{{{section|}}}|đề mục|{{#switch:{{NAMESPACE}}
| Thảo luận = [[Help:Trang thảo luận|trang thảo luận]]
| Thể loại = [[Wikipedia:Thể loại|trang thể loại]]
| Trợ giúp = [[Trợ giúp:Mục lục|trang trợ giúp]]
| Chủ đề = [[Wikipedia:Chủ đề|trang chủ đề]]
| Bản mẫu = [[Wikipedia:Bản mẫu thông báo|trang bản mẫu]]
| Thành viên = [[Wikipedia:Trang cá nhân|trang thành viên]]
| Thảo luận Thành viên = [[Wikipedia:Trang cá nhân|trang thảo luận thành viên]]
| Wikipedia = [[Wikipedia:Không gian dự án|trang dự án]]
| Thảo luận Wikipedia = [[Wikipedia:Không gian dự án|trang thảo luận dự án]]
| bài viết {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
}}}} này <span class="plainlinks">[{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=history}} không được sửa đổi gì trong vài ngày]</span>, vui lòng gỡ bản mẫu này xuống.<br />''Nếu bạn là người đã đặt bản mẫu này và bạn đang sửa đổi liên tục, hãy nhớ thay bản mẫu này bằng bản mẫu {{tlx|đang sửa đổi}} trong suốt các phiên sửa đổi''. Hãy nhấn vào liên kết này để xem các tham số bản mẫu để sử dụng.
{{small|{{last edited by}}}}
}}{{#if:{{{comment|}}}
|{{mbox
| type = notice
| image = none
| text = '''Ghi chú của cộng tác viên''': {{{comment}}}
}}
}}<includeonly>__NOINDEX__{{#ifeq:{{{nocat|}}}|true||{{{category|{{#switch:{{NAMESPACE}}
|{{ns:2}}
|{{ns:3}}=<!-- no category for user/talk pages-->
|#default=[[Thể loạiCategory:BàiTrang đang được viếtsửa đổi phần lớn một cách liên tục]]
}}}}}}}</includeonly><noinclude>{{Tài liệu}}
{{Documentation}}
</noinclude>