Khác biệt giữa bản sửa đổi của “Bản mẫu:Đang viết”

không có tóm lược sửa đổi
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
Không có tóm lược sửa đổi
Thẻ: Trình soạn thảo mã nguồn 2017
}}.
}} Nếu {{#if:{{{section|}}}|đề mục|{{#switch:{{NAMESPACE}}
| Thảo luận = [[Help:Trang thảo luận|trang thảo luận này]]
| Thể loại = [[Wikipedia:Thể loại|trang thể loại này]]
| Trợ giúp = [[Trợ giúp:Mục lục|trang trợ giúp này]]
| Chủ đề = [[Wikipedia:Chủ đề|trang chủ đề này]]
| Bản mẫu = [[Wikipedia:Bản mẫu thông báo|trang bản mẫu này]]
| Thành viên = [[Wikipedia:Trang cá nhân|trang thành viên này]]
| Thảo luận Thành viên = [[Wikipedia:Trang cá nhân|trang thảo luận thành viên này]]
| Wikipedia = [[Wikipedia:Không gian dự án|trang dự án này]]
| Thảo luận Wikipedia = [[Wikipedia:Không gian dự án|trang thảo luận dự án này]]
| bài viết này {{#if:{{{nosection|}}}||hay đề mục của nó}}
}}}} này <span class="plainlinks">[{{SERVER}}{{localurl:{{NAMESPACE}}:{{PAGENAME}}|action=history}} không được sửa đổi gì trong vài ngày]</span>, vui lòng gỡ bản mẫu này xuống.<br />''Nếu bạn là người đã đặt bản mẫu này và bạn đang sửa đổi liên tục, hãy nhớ thay bản mẫu này bằng bản mẫu {{tlx|đang sửa đổi}} trong suốt các phiên sửa đổi''. Hãy nhấn vào liên kết này để xem các tham số bản mẫu.<br/>
{{small|{{last edited by}}}}
}}{{#if:{{{comment|}}}