Khác biệt giữa các bản “Sở hữu”

Tran Duc
(Tran Duc)
Thẻ: Soạn thảo trực quan Sửa đổi di động Sửa đổi từ trang di động
'''Sở hữu''' trong [[kinh tế chính trị]], là một [[phạm trù]] cơ bản, chỉ mối quan hệ giữa người với người trong việc chiếm dụng của cải. Nó là hình thức xã hội của sự [[chiếm hữu của cải]]. Nó có thể được luật hóa thành quyền sở hữu và được thực hiện theo cơ chế nhất định gọi là [[chế độ sở hữu]].
 
Một vài loại hình sở hữu: [[sở hữu tập thể]], [[sở hữu Nhà nước]], [[sở hữu cá nhân]], [[sở hữu trí tuệ]].
 
Quyền sở hữu bao gồm 3 quyền sau: chiếm hữu, sử dụng và định đoạt
Người dùng vô danh