Khác biệt giữa các bản “Na Uy”

[[Tập tin:Flaggborg 17mai.jpg|nhỏ|[[Hướng đạo sinh]] cầm cờ Na Uy dẫn đầu một đoàn diễu hành ngày 17 tháng 5, [[Ngày hiến pháp Na Uy]]]]
{{main|Nhân quyền tại Na Uy}}
Na Uy hiện là nước được xếp hạng cao thứ hainhất thế giới về [[Chỉ số Phát triển Con người Liên hiệp quốc]], một chỉ số được đưa ra dựa trên tỷ lệ người biết chữ, mức độ giáo dục và thu nhập trên đầu người, nước này từng xếp thứ nhất trên danh sách trong sáu năm từ [[2001]] tới [[2006]].
 
Quyền [[Tự do tư tưởng]] đã được quy định ở Điều 100 trong [[Hiến pháp Na Uy]]. [[Tự do tín ngưỡng|Tự do tôn giáo]] được ghi trong Điều 2 Hiến pháp, điều này cũng quy định quốc giáo là [[Nhà thờ Na Uy|"Phúc âm Luther"]]. Báo chí không bị kiểm duyệt. Các tổng biên tập tự mình phải thận trọng, nhằm bảo vệ bí mật cá nhân của mọi người và các quyền dân sự khác.([[:no:Vær Varsom-plakaten|Vær Varsom-plakaten]]- Wikipedia Na Uy, xem [http://www.uta.fi/ethicnet/norway.html] bản dịch sang tiếng Anh).