Khác biệt giữa các bản “Điều chế số”

n (Robot: đưa trang ra khỏi thể loại đổi hướng)
==PSK==
 
'''PSK (Phase Shift Keying)''', tiếng Việt gọi là điều chế số theo phasepha tín hiệu. Tín hiệu PSK có dạng sóng dao động có tần số ''f'', mỗi bit đặc trưng bởi [[góc pha]] khác nhau của tín hiệu.
 
Ví dụ: pha= 90° cho bit 0 và pha = -90° cho bit 1.
Người dùng vô danh