Khác biệt giữa các bản “Sao xung”

n
* [http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2005/02/3B9DB2FE/ Phát hiện pulsar quay cực nhanh]
* [http://vnexpress.net/GL/Khoa-hoc/2003/07/3B9C9A9E/ Cuộc sống bí ẩn của sao trời-Pulsar trong Tinh vân Con Cua]
{{Siêu tân tinh}}
{{sơ khai thiên văn học}}