Khác biệt giữa các bản “Sirimavo Bandaranaike”

 
=== Nhiệm kỳ thứ ba (1994 - 2000) ===
Trong cuộc bầu cử tổng thống diễn ra vào tháng 11, đối thủ chính trị chính của Kumaratunga, Gamini Dissanayake, đã bị ám sát hai tuần trước cuộc bầu cử. Bà quả phụ của ông, Srima Dissanayake, được chọn làm ứng cử viên tổng thống của Đảng Quốc gia. Vị trí đứng đầu của Kumaratunga được dự đoán là khoảng một triệu phiếu ngay cả trước khi bị ám sát:, và kết quả bà đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử với tỷcách lệbiệt rộnglớn. {{sfn|Schaffer|1995|pp=422–423}} Trở thành nữ [[Tổng thống Sri Lanka|Tổng thống]] đầu tiên [[Tổng thống Sri Lanka|của Sri Lanka]], Kumaratunga bổ nhiệm mẹ làm thủ tướng, {{sfn|Sebastian|1994|}} theo điều khoản của hiến pháp năm 1978 có nghĩa là Bandaranaike chịu trách nhiệm về quốc phòng và đối ngoại. {{sfn|Skard|2015|p=151}} Mặc dù văn phòng thủ tướng chủ yếuđã trở thành một vị trí chủ yếu có tính nghi lễ, ảnh hưởng của Bandaranaike trong Đảng Tự do vẫn mạnh mẽ. {{sfn|''BBC''|2000a}} Trong khi họ đồng ý về chính sách, Kumaratunga và Bandaranaike khác nhau về phong cách lãnh đạo. Đến năm 2000, Kumaratunga muốn có một thủ tướng trẻ hơn, {{sfn|''BBC''|2000b}} và Bandaranaike, với lý do sức khỏe, đã từ chức vào tháng 8 năm 2000. {{sfn|Ganguly|2000}}
 
== Cái chết và di sản ==