Mở trình đơn chính

Các thay đổi

n
không có tóm lược sửa đổi
{{1000 bài cơ bản}}
:''Xem{{bài thêm các mục từ cócùng tên tương tự tại [[|Kim cương (định hướng)]].''}}
{{Infobox mineral
|name = Kim cương